Przyjęcie samochodu do serwisu

Każdy samochód przyjmowany do serwisu przechodzi aktywną recepcję.